Radosław Kaleta
 
 
Publikacje naukowe
Moje publikacje dotyczą głównie kultury, języka i literatury, ale interesują mnie także tematy socjologiczne i politologiczne związane z Białorusią, Rosją, Unią Euroazjatycką, Partnerstwem Wschodnim itp.

Pełny spis publikacji (wraz z łączami)  jest dostępny w zakładce "Wyszukiwanie według autorów" (zob. tutaj).

Z pracami można zapoznać się dzięki repozytorium Centrum Otwartej Nauki (zob. tutaj) oraz Internetowemu repozytorium tekstów slawistycznych (zob. tutaj).

Osoby, które zechcą cytować moje prace (nawet poprzez umieszczenie ich tylko w przypisach czy bibliografii), proszone są o przesłanie takiej informacji na mój adres e-mail dostępny w zakładce "Kontakt". Z góry dziękuję!

 Miłej lektury!